За нас

 

 Технологичен център Job Shop Optela е специализиран в проектирането и изработването на изделия от листов метал, пластмаса и други неметални плоскости. Наличното техническо оборудване на практика позволява провеждането на всички технологични операции, необходими за обработка на листов материал до получаването на готовия продукт.

 

 
 Ние разполагаме с екип от висококвалифицирани инженери, проектанти и технически специалисти, чиято функция е да реализират идеите на нашите клиенти бързо, икономично и ефективно. Проектирането се базира върху чертежи предоставени от клиентите във формат AutoCad или CorelDraw. Възможно е изпълнение на поръчка по скица предоставена от клиента, на която са обозначени всички необходими размери.

 

      
 
      

             _