За нас

 

     Job Shop Optela е част от структурата на "Тех Парк Оптела" АД.

   Обсегът на дейности на звеното включва, в частност, предлагането на услуги, свързани с използване на лазери и лазерни технологии. Именно в тази специфична сфера имаме дъгогодишни традиции и натрупан богат опит.

   Изпълняваме поръчки за лазерно гравиране/надписване, както и прецизно изрязване на неметални детайли.

    Предоставяме на нашите клиенти достъп до услугите на специализирана Лаборатория по лазерна безопасност. Лабораторията разполага с уникално измервателно оборудване. В нея може да проверите доколко вашият лазер или лазерно съоръжение отговаря на задължителните изисквания по действащите стандарти за лазерна безопасност, чрез тестове, изпълнени по регламентираните от стандарта методики.

     Съвместно с Център за професионално обучение към ЧП Колеж "Омега" организираме курсове за обучение по лазерни технологии и лазерна безопасност.