Лазерно гравиране

   

Приемаме поръчки за лазерно гравиране и надписване на инструменти - свредла, различни типове фрези и други, с и без покритие.

    Могат да се надписват детайли от всички типове стомани и чугун, както и от оксидиран алуминий (или неговите сплави): идентификационни табели на изделия - машини, цистерни и други, инвентаризационни табели на дълготрайни материални активи, скали на металообработващи машини.