Лазерна безопасност

 

 

Националното трудово законодателство, както и европейското такова, налагат определени изисквания към работещите с лазери и лазерни съоръжения по отношение на познаването и спазването на условията за безопасна работа с такова оборудване.

Изискванията са регламентирани в:

  • Европейския и хармонизиран български стандарт БДС/IEC/EN 60825 - "Безопасност на лазерни съоръжения"
  • НАРЕДБА № 7 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места, чл.162, чл. 163.

Нашата Лаборатория „Лазерна безопасност“ разполага с необходимото оборудване и персонал за тестване на лазерни съоръжения по стандарта БДС/IEC/EN 60825и обучение по лазерна безопасност.