Заваряване

           Центърът разполага с високотехнологични системи за заваряване:
 
       - СО2 апарати;
       - Аргонов апарат;
       - Газо- кислороден апарат;
       - Апарат за електро дъгово заваряване;
       - Плазмен апарат;