Наименование на услугата

цена в лева

1.

Лазерно рязане

0.60 лв/мин

2.

Лазерно надписване / гравиране

0.50 лв/мин

3.

Тестване на един източник на лазерно лъчение по

методиките на стандарта БДС/EN 60820 (в 2 точки)

- за всяка допълнителна точка

,160 лв.

 

+50 лв.

 

Единично измерване на лазерна мощност / енергия

- на CW лъчение

- на импулсно лъчение

10 ;лв.

30 лв.

5.

   

6.

   

* Ценовата база за лазерно рязане и гравиране е стойността на минута работа на лазера